Ray trượt bàn bánh răng 914mmLx85mmWx83mmH, độ mở 533mmL, lồi 3mm.

Ray trượt bàn bánh răng 914mmLx85mmWx83mmH, độ mở 533mmL, lồi 3mm.

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển - Tính phí giao hàng

Mã: KTP426 Danh mục: