Ray trượt bàn bánh răng 914mmLx85mmWx83mmH, độ mở 533mmL, lồi 3mm.

Ray trượt bàn bánh răng 914mmLx85mmWx83mmH, độ mở 533mmL, lồi 3mm.

Mã: KTP426 Danh mục: