Ben hơi 100n, vnh 270mm, đầu nhựa, phụ kiện 1mm loại màu đen

39,200 

Ben hơi 100n, vnh 270mm, đầu nhựa, phụ kiện 1mm loại màu đen

Ben hơi 100n, vnh 270mm, đầu nhựa, phụ kiện 1mm loại màu đen

39,200 

Mã: KTP457 Danh mục: