ben hơi 100n, 260mm, xilanh đồng, đầu kẽm, phụ kiện 1mm

392,000 

ben hơi 100n, 260mm, xilanh đồng, đầu kẽm, phụ kiện 1mm

ben hơi 100n, 260mm, xilanh đồng, đầu kẽm, phụ kiện 1mm

392,000 

Mã: KTP456 Danh mục: