Bản lề pát sắt 2 tầng cho kệ tủ giày cất xếp gọn(1 bộ 2 cái trái phải)

56,000 

Bản lề pát sắt 2 tầng cho kệ tủ giày cất xếp gọn(1 bộ 2 cái trái phải)

Bản lề pát sắt 2 tầng cho kệ tủ giày cất xếp gọn(1 bộ 2 cái trái phải)

56,000 

Mã: KTP119 Danh mục: