Bản lề chữ U 60mm ,màu xi trắng dày 1.5ly 

4,400 

Bản lề chữ U 60mm ,màu xi trắng dày 1.5ly 

Bản lề chữ U 60mm ,màu xi trắng dày 1.5ly 

4,400 

Mã: KTP035 Danh mục: